Кабинетът удължи компенсациите за цените на тока

0
27
Пари
Пари. Снимка: СДВР, Facebook

Компенсациите от страна на държавата заради високите цени на електроенергията ще продължат през месеците май и юни, решиха от Министерски съвет /МС/ на днешното си заседание.

Чрез предлаганото изменение в програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия ще продължи подпомагането на всички небитови крайни клиенти за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на тока през съответните месеци.

Размерът на предвидената подкрепа по програмата за периода от 1 май до 30 юни тази година е фиксирана сума на един мегаватчаса, изчислена на база на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“ за съответния месец. В сумата не е включен ДДС. Компенсацията се изчислява като 80% от разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/ за съответния месец и базова стойност от 200 лв/мегаватчаса. Клиенти с цени на електроенергията под базовата или под изчисления размер на компенсацията, не подлежат на подпомагане.

МС реши още да удължи и през май подпомагането на битовите потребители на природен газ. Програмата предвижда подкрепа с фиксирана сума на един мегаватчаса за компенсиране на битови клиенти на природен газ и потребители на топлинна енергия, предоставяна от топлофикационни дружества, използващи като основно гориво газ. Те трябва да имат издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия с преобладаващ топлинен товар за битови нужди. Размерът на компенсацията за миналия месец е 70,90 лв/мегаватчаса.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments