Иван Гешев разпореди извършването на проверки в затворите

0
67
Затвор
Снимка: Pixabay

Главният прокурор Иван Гешев е разпоредил извършването на проверки в затворите и затворническите общежития, съобщиха от прокуратурата. Заповедта му е от 31 май. Проверките се правят с правомощията на прокуратурата по осъществяване на надзора за законност при изпълнението на наказанието от лишаване от свобода.

На административните ръководители на Софийска градска прокуратура и окръжните прокуратури в Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Бургас, Варна, Плевен, Ловеч и Враца, е възложено сформирането на екипи за изготвянето на тези проверки. Целта им е да се установят дали се спазват разпоредбите на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и съответната действаща заповед на министъра на правосъдието. Тя е за регламентиране притежаването и забраната за употребяването на вещи и предмети от лишените от свобода.

В хода на проверките следва да се установи и дали пенитенциарната администрация еднакво и точно е прилагала закона при издаването на заповед за „домашен отпуск“ на лишените от свобода в периода между 01.06.2020 година и 31.05.2021 година.

Обект на проверката са и организацията на охраната в затворите и затворническите общежития. Отделно ще се види дали се спазват регламентирания в ППЗИНЗС ред при постъпили оплаквания за упражнявано насилие. Ще се провери дали се осигурява незабавен достъп до медицински специалист, дали се извършват щателен медицински прегледи, предприемат ли се незабавни действия по уведомяване на съответната прокуратура и изпращане на относимите документи, осигурява ли се допълнително освидетелстване на пострадалия от независим експерт и други.

Проверяващите следва да установят какъв е броят на регистрираните случаи на постъпили оплаквания за упражнено насилие и констатирани травматични наранявания за проверявания период. Те ще трябва да констатират колко от тях е уведомена съответната прокуратура и как са приключени образуваните преписки. Докладите за резултатите от проверките ще трябва да се изготвят в кратки срокове. Указано е в случаи на престъпления или нарушения, да се предприемат нужните действия за отстраняване на закононарушенията и ангажиране на наказателна и дисциплинарна отговорност от виновните лица.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments