Искра.бг подаде сигнали до КПКОНПИ и НАП заради декларациите на директора на ИАРА

0
295
Галин Николов
Галин Николов. Снимка: Искра.бг

Ежегодно хората, които заемат висши държавни длъжности, подават декларации за своето имущество и за интереси. Те се публикуват на интернет страницата на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ или на сайта на съответната институция. Искра.бг подаде сигнали до КПКОНПИ и НАП заради декларациите на изпълнителния директор на ИАРА Галин Николов. 

Организация за закрила на българските граждани /ОЗБГ/ си сътрудничи И със сайта Искра.бг по различни казуси. От ОЗБГ разпространиха до медиите информация, предоставена им от нашата медия, която касае изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ Галин Николов

В сайта на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ са видни декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи висши публични длъжности. Налични са декларациите и на Галин Николов от 2017 година до 2020 година.  

За година 2017 има несъответствие при приключила проверка на КПКОНПИ по
чл.43, ал.1 от ЗПКОНПИ.

При преглед на документите впечатление прави, че за 2017 година в графа „7.
Задължения над 10000 лева“ е посочено, че има задължение в размер на 27652
лева, а титуляр е Ирена Николова, която е съпруга на Галин Николов.

За година 2018 графа 7 не е попълнена, тоест стои празна.

За година 2019 в графа 7 е посочено, че задължението е в размер на 28000
лева, а титуляр отново е Ирена Николова.

За година 2020 графа 7 също не е попълнена.

Във връзка с информацията от графа 7 за посочените години, възниква следният въпрос: Каква е причината една година графа 7 да е попълнена, а другата не: техническа грешка, Галин Николов е забравил да попълни графата, задължението е изплатено или има друга причина?

От Искра.бг са подадени сигнали до КПКОНПИ и НАП, за да се установят
причините, поради които има разминаване в графа 7 през посочените години,
както и да бъде извършена проверка на лицето Галин Николов дали доходите му
отговарят на разходите му. От ОЗБГ и Искра.бг очакваме обективна
проверка и при установяване на нарушение виновният да бъде санкциониран
спрямо закона.

Очакваме и вашите сигнали на iskra@iskra.bg

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments