Индексът на цените на производител в промишлеността намалява

0
38
Пари
Пари. Снимка: Pixabay

Общият индекс на цените на производител се понижава с 1.6% през март 2024 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 8.2%. Покачване се наблюдава в добивната промишленост – с 6.3%, и в преработващата промишленост – с 0.1%.

По-високи цени в преработващата промишленост са отчетени при: производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти – с 8.6%, производството на основни метали – с 3.1%, и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 1.4%.

Понижение на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия – с 1.5%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, както и при производството на химични продукти – с по 0.9%.

Общият индекс на цените на производител през март 2024 г. е с 8.7% под нивото на същия месец на 2023 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 31.2%, и в преработващата промишленост – с 0.4%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение – с 3.4%.

Понижение на цените в преработващата промишленост е регистрирано при: производството на химични продукти – с 8.1%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – със 7.9%, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – със 7.7%. Съществено нарастване на цените се наблюдава при: производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти – с 13.7%, производството на изделия от каучук и пластмаси – с 10.4%, и ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 9.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 3.3% през март спрямо февруари 2024 година. Понижение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 9.1%, и в преработващата промишленост – с 0.5%. Увеличение е регистрирано в добивната промишленост – с 2.9%.

По-ниски цени в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, както и при производството на химични продукти – с по 1.4%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 0.7%, и производството на напитки – с 0.5%. Нарастване на цените е регистрирано при производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 2.2%, а също и при производството на облекло – с 1.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 12.7% в сравнение с март 2023 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 30.6%, и в преработващата промишленост – с 1.1%, докато цените в добивната промишленост нарастват – с 0.1%.

Спрямо март 2023 г. спад на цените в преработващата промишленост е регистриран при: производството на химични продукти – с 12.7%, производството на основни метали – с 10.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 9.5%.

Увеличение на цените е отчетено при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 8.5%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 8.1%, и производството на облекло – със 7.9%.

Индексът на цените на производител на международния пазар нараства с 1.3% през март 2024 г. спрямо предходния месец, а спрямо март 2023 г. се понижава с 1.6%.

Калин Стоянов подписа заповеди за увеличаване на размера на порциона в МВР

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments