Индексът на цените на производител у нас продължава да расте

0
5
Фабрика
Фабрика. Снимка: Pixabay

Индексът на цените на производител у нас се увеличава. През месец август ръстът е бил с 3% в сравнение с юли. Това показват данните на Националния статистически институт. 

Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 12.7%, и в преработващата промишленост – с 0.4%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление – със 7.4%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на изделия от каучук и пластмаси – с 1.5%, производството на основни метали – с 1.4%, производството на химични продукти – с 1.2%. Понижение на цените е отчетено при производството, некласифицирано другаде – с 0.7%, както и при производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 0.2%.

Общият индекс на цените на производител през август 2021 г. се увеличава със 17.9% в сравнение със същия месец на 2020 година. Нарастване на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 31.3%, в добивната промишленост – с 14.1%, и в преработващата промишленост – с 13.9%.

По-значителен ръст е отчетен при: производството на основни метали – с 44.4%, производството на химични продукти – с 16.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 15.4%. Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 1.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2021 г. се увеличава с 4.2% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 11.3%, в преработващата промишленост – с 0.2%, а в добивната промишленост е отчетено намаление с 1.5%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти – с 1.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 1.1%, производството на основни метали – с 1.0%. Намаление е отчетено при обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм, както и при производството на електрически съоръжения – с по 0.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2021 г. нараства със 17.2% в сравнение със същия месец на 2020 година. Повишение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 27.0%, в добивната промишленост – с 19.3%, и в преработващата промишленост – с 11.2%.

Спрямо август 2020 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали – с 46.8%, производството на химични продукти – с 29.9%, производството на електрически съоръжения – с 10.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси – с 9.8%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 9.7%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през август 2021 г. нараства с 1.2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. е регистриран ръст от 19.0%.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments