Икононическата комисия прие проект на Наредба за обществените обсъждания в Община Бургас

0
27
Община Бургас
Община Бургас. Снимка: Искра.бг

Комисията по икономика и инвестиционни политики прие проект на Наредба за обществените обсъждания в Община Бургас. Неин вносител е Георги Дракалиев от ГЕРБ.

С проекта се уреждат условията и реда за организирането и провеждането на обществените обсъждания при приемане на планове, стратегии, програми на Община Бургас, при случаи, когато това се изисква по закон, общинска наредба или правилник, а също и по въпроси от съществено значение за местната общественост.

Дракалиев е посочил още, че тази проекто-наредба е един опит да бъдат разписани подробни правила за начина на провеждане на обществените обсъждания, като с нейното приемане ще се уредят неуредени в момента взаимоотношения, които са с местно значение.

По този начин гражданите и организациите според него ще бъдат включени реално в процеса на взимане на решения.

„Този нормативен акт цели уреждане на процедурите и общия регламент, по който общината взаимодейства с гражданите и техните организации по различни теми, въпроси и проблеми от местно значение. По този начин се създава ясен механизъм, който да улесни местната администрация при обмяна на мнения с гражданите и институциите по важни за тях въпроси, както и възможност обществеността да е наясно, че може да участва във вземането на решения, които я засягат. Това ще позволи получаването на обратна връзка от органите на местно самоуправление и ще изгради минимални стандарти, които да бъдат спазвани при провеждане на обществени обсъждания, с изключение на обществените отношения, регламентирани в закон или за които има приети отделни общински наредби“, е посочил още той в своята докладна записка.

Проектът на наредба беше приет с 5 гласа „за“ и 1 – „въздържал се“ по време на редовното заседание на икономическата комисия. Предстои той да бъде разгледан и гласуван и по време на сесията на Общинския съвет следващата седмица.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments