„Грийнпийс“: ТЕЦ „Бобов дол“ може да изгаря каквото си иска, засегнатите са без право на мнение

0
207
ТЕЦ
ТЕЦ "Бобов дол". Снимка: Пресцентър на Министерство на околната среда и водите

ТЕЦ „Бобов дол“ може да изгаря колкото и от каквото си поиска, а засегнатите нямат право на мнение, съобщиха неправителствената организацията „Грийнпийс“–България. След няколко обрата по делото за промяната на горивото, Върховният административен съд окончателно валидира погазването на правата на обществеността и заобикалянето на процедури за защита на околната среда от страна на административен орган в полза на предприятието, което е с дълга история на замърсяване в района. Решението обаче не е единодушно – един от тримата съдии са подписали решението с особено мнение, потвърждавайки аргументите на екологичните организации.

В центъра на делото, заведено от „Грийнпийс“–България и „За Земята“, стои следният въпрос: „Необходимо ли е заради промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешителното от екологичната инспекция, да се оцени въздействието върху здравето на хората и природата с участието на засегнатата общественост?

През 2018 година директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/–Перник, еднолично и без да информира засегнатата общественост, допълва издадено през 2016 година разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ за изгарянето на минимални количества биомаса и отпадъци. Така централата може да изгаря вместо 0,5%, цели 20% биомаса, заобикаляйки всички процедури, в които обществеността би могла да изрази мнение. Разрешението е било издадено с писмо, адресирано единствено до ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“.

Нито документа на директора на РИОСВ, нито уведомлението на ТЕЦ-а, са публикувани на страницата на районната инспекция – събитията са останали напълно скрити от обществеността и засегнатите не са могли да предполагат, че се провежда процедура за разглеждане на декларираната промяна. „Грийнпийс“ и „За Земята“ разбират за съществуването на писмото случайно от документацията по друго дело – при обжалване на комплексното разрешително за изгаряне на отпадъци на централата.

Следва обжалване на документа на няколко инстанции – първо пред Административния съд в Кюстендил, а след това във Върховния административен съд и отново в съда в Кюстендил, където делото е върнато за ново разглеждане. Така се стигна до куриозния случай Кюстендилският административен съд да се произнесе с две различни решения по казуса. Първо съдия Николета Карамфилова постанови, че районната екоинспекция е трябвало да направи преценка за необходимостта от екооценка. „Бобов дол“ са обжалвали и след разпределение при съдия Иван Демиревски, резултатът е бил противоположен. Той е решил, че няма нарушение на процедурата, тъй като според преценката му изгарянето на биомаса не замърсява въздуха и няма нужда да се оценява ефектът върху здравето на хората и природата.

При последното разглеждане на делото от Върховния административен съд мнозинството от съдиите реши, че промяната на обстоятелствата в горивото на инсталацията не налага оценка на влиянието върху здравето на населението и околната среда с участието на засегнатата общественост и че ТЕЦ „Бобов дол“ може да продължи работа. Съдия Юлия Тодорова обаче изрази особено мнение, че е необходимо да бъде направена такава оценка, като се отчете едновременното изгаряне на въглища, биомаса и отпадъци.

Фактът, че двамата съдии не са отговорили на част от нашите аргументите, а друг, изразил особено мнение, се съгласява с тези аргументи, повдига въпроса за справедливостта на решението. Това противоречие е особено съществено по отношение на правото на обществеността да участва в процеси с потенциално високо въздействие върху здравето и качеството на живота. Процедурата е протекла, без засегнатата общественост да може да изрази мнение и да обсъди вредите от изгарянето на нови горива – в големи количества и с неизследвани характеристики горива, в големи и остарели инсталации. Това поставя под съмнение дали са взети най-добрите решения в полза на обществото“, коментира адвокатът по делото Александър Коджабашев.

ТЕЦ „Бобов дол“ е системен нарушител на екологичните норми. Според екоминистерството, в момента изпълнителната агенция, която отговаря за разрешителните, преразглежда разрешителното за работа на централата заради замърсяването на река Струма с пепел през януари 2022 година. През последните години ТЕЦ „Бобов дол“ често получава глоби за нарушения на разрешителното за работа, сред които за наднормени нива на замърсители във въздуха и в
точките на заустване на отпадъчните води.

Пряко засегнатите хора в региона периодично са подавали жалби за влошаването на качеството на въздуха – за задушлива миризма на сяра, отлагания на прах по прозорците и растенията, черен дим, който идва от комините на централата. Замърсяването от топлоелектрическата централа в района на Големо село в Западна България потвърждават чести изпускания на отпадни води в околната среда от различни места около централата.

Докато представители на ТЕЦ „Бобов дол“ я рекламират като „централата, която върви най-напред и най-бързо в посока към позеленяване“, тя продължава постарому да замърсява околната среда. Намеренията за фотоволтаични паркове и водородно бъдеще не отменят големия въпрос – за отговорността на централата за спазването на закона и условията в собственото ѝ разрешително, както и за замърсяването, което оставя в наследство за поколения напред в региона. В тази ситуация единствено непоколебимо обществено мнение и институции с цялостно разбиране за нужните реформи в сектора могат да направят българската енергетика по-сигурна, чиста и рентабилна“, коментира Десислава Микова от „Грийнпийс“–България.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments