Финансова подкрепа за 338 фермери: Държавен фонд „Земеделие“ изплати над 4,2 млн. лева за високопланинска паша в националните паркове

0
3802
Крави
Снимка: Pixabay

Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ изплати над 4,2 млн. лв. /4 211 082.81лв./ по агроекологичната интервенция „Традиционни практики за сезонна паша /пасторализъм/ – /Паша/“ за Кампания 2023. Преведените финансовите средства се разпределят между 338 фермери, които са извършвали високопланинска паша в националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен балкан“.

Подпомагането е част от интервенциите в областта на околната среда и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Схемата е продължение на същото направление от мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020.

Право на финансова подкрепа имат фермери, които спазват специфичните изисквания по интервенцията описани в Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните.

Целта на интервенцията за сезонна паша е да допринесе за съхраняване на тревните екосистеми и свързаните с тях ценни местообитания и видове в защитените територии и зони. Дейностите за извършване на пасторализъм са съобразени с утвърдените планове за управление в конкретните защитени територии /национални и природни паркове/ и зони от мрежата Натура 2000.

Зам.-министър Якимов: България е разпознаваема дестинация за IT и иновативни бизнес проекти

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments