Фандъкова: Подготвят се промени за наемателите на общински жилища

0
162
Кметът на София. Снимка: Фейсбук, Йорданка Фандъкова - Yordanka Fandakova
Кметът на София. Снимка: Фейсбук, Йорданка Фандъкова - Yordanka Fandakova

Подготвят се промени в условията за наемателите на общински жилища в Столичната община. Проектът по новата Наредба за управление на тези жилища е бил подготвен от работна група, която е създадена със заповед на кмета Йорданка Фандъкова, съобщиха от „Дневник“. С този документ не се променят и отнемат права на сегашните наематели, а се внасят механизми за по-доброто управление на тези имоти.

Наемателите, които са в заварено положение, ще си да ги ползват по реда, по който са настанени в тях. Те ще могат да осъществяват всички регламентирани възможности за тяхното купуване. Няма да има промени и в наемната цена. Разпоредбите на документа след приемането му от общинския съвет ще се отнасят само за бъдещите наематели на общински жилища.

Новите изисквания, които са разписани в проекта за наредба, забраняват използването на отпадъци за отопление, както и притежанието на повече от един автомобил на домакинство. Това са част от мерките за намаляване на замърсяването на въздуха в София. Бъдещите наематели ще е необходимо да си застраховат дома в полза на Столичната община за целия срок на договора и да платят с еднократен депозит. Те няма да имат право да купуват домовете, в които са настанени.

Създават се два жилищни фонда: „Настаняване под наем при условията на нормиран наем“ и „Настаняване под наем при условията на пазарен наем“. Първият фонд, в който наемът е нормиран, е за лица и семейства, които са в риск от бедност и социално изключване. В тази група влизат младежите, които са напуснали специализираните институции, хората с трайна степен на увреждания над 71%, самотните родители, преподаватели във висши училища или научни институции до 35-годишна възраст с образователна степен „доктор“ и други. Тези жилища ще могат да се ползват само за срок от пет години. Това е част от политиката за подтикване на хората да излязат от икономическо-социалната си изолация. Това условие не важи за лицата с трайно намалена работоспособност, която е над 71%.

Фондът за настаняване в жилища на пазарен наем е за домакинства, които могат да ги наемат чрез състезателна процедура по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Срокът за наемане на такова жилище е седем години. Проектът за наредба определя нов различен подход към начина на определяне на цената на нормирания наем, според нуждите на домакинството. За тези, които са по пазарен наем, цената се определя по наредбата за търговете.

С новата наредба се предвиждат резервни жилища за домакинства, пострадали при бедствия и аварии. Променен е и редът за увеличаване на общинския жилищен фонд, има повече отговорности по контрола от районните кметове. Проектът за наредбата ще бъде публикуван за обществено обсъждане за срок от два месеца. В работната група по формирането му са участвали съветници от всички политически групи, представени в СОС, както и зам.-кметът Дончо Барбалов и експерти от администрацията на Столичната община. Председател е Силвия Христова от ГЕРБ, която е и председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments