ЕС ще създаде орган, улесняващ работещите в чужбина

0
144
Берачи, поле. Снимка: wikimedia commons
Снимка: wikimedia commons

Румънското председателство на Съвета и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за правилата за създаване на Европейски орган по труда (ЕОТ), който ще оказва подкрепа на държавите членки при прилагането на правните актове на ЕС в областта на трудовата мобилност и ще координира системите за социална сигурност. Той също така ще предоставя информация на работещите и на работодателите за различните условия на трансграничната трудова мобилност. Споразумението предстои да бъде предадено на представителите на държавите членки в Съвета на ЕС за одобрение, се казва в съобщението на съвета.

ЕОТ ще улеснява достъпа на работниците, работодателите и националните администрации до информация относно правата и задълженията в случаите на трансгранична мобилност; ще подпомага координацията между държавите членки при трансграничното прилагане на имащото отношение право на Съюза, включително чрез улесняване на съгласуваните и съвместните инспекции; ще подкрепя сътрудничеството между държавите членки за противодействие на недекларирания труд, както и ще подпомага органите на държавите членки при уреждането на трансгранични спорове.

Бъдещият регламент предвижда двуетапен процес на посредничество: първият етап ще включва медиатор от ЕОТ и представители на засегнатите държави членки и би могъл да приключи с издаването на становище с необвързващ характер. Ако не бъде намерено решение, заинтересованите държави могат да се споразумеят случаят да бъде отнесен до Административната комисия. Тази комисия, в съгласие със засегнатите държави, може да представи същото искане.

ЕОТ ще обедини техническите и оперативните задачи на няколко съществуващи служби на ЕС. Целта е да се създаде постоянна структура, която да осигури бързи действия. Въпросът за седалището на ЕОТ ще бъде решен след приемането на законодателното предложение, се посочва в съобщението.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „17 милиона европейци понастоящем живеят или работят в друга държава от ЕС и е крайно време да имаме европейски орган по труда, който да подкрепя мобилните граждани, да улеснява работата на държавите членки и да гарантира справедливостта и доверието в нашия единен пазар.“

Комисарят за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен отбеляза, че „този орган ще изпълнява двойна мисия – да помага на националните органи в борбата с измамите и злоупотребите и да улеснява мобилността на гражданите. “

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments