ЕК ще използва нов метод за глобите на страните-членки

0
83
Флаг, Европейски съюз. Снимка: wikimedia commons
Флаг, Европейски съюз. Снимка: wikimedia commons

Европейската комисия ще използва нова методика, по която ще изчислява финансовите санкции, които тя предлага да бъдат наложени от Съда на ЕС в производствата за установяване на нарушение на страните-членки, съобщиха от пресслужбата на институцията.

Когато Комисията предяви иск срещу държава членка пред Съда на ЕС заради нарушение на правото на ЕС, в определени случаи Съдът може да наложи финансова санкция на тази държава.

Комисията предлага на Съда какъв да е размерът на санкцията, а той взема окончателното решение за него. При изчисляването на предложената финансова санкция, освен тежестта на нарушението и продължителността му, Комисията винаги е отчитала и икономическото положение на съответната държава членка и нейната институционална тежест. За да даде цифрово изражение на тези два елемента, досега тя използваше брутния вътрешен продукт (БВП) на държавата членка и броя на гласовете ѝ в Съвета.

В свое неотдавнашно решение Съдът на ЕС счете, че изменените с Договора от Лисабон правила за гласуване в Съвета вече не могат да бъдат използвани за тази цел. Тъй като според ЕК институционалната тежест на държавите членки трябва да продължи да бъде вземана предвид заедно с техния БВП, е нужен нов метод, който да отразява тази тежест. За тази цел Комисията занапред ще използва броя на местата за представители в Европейския парламент, с които разполага всяка държава членка. Изчисляваните по този начин суми няма да водят до неоснователни разлики между държавите членки и ще останат възможно най-близки до сумите, определяни по сегашния метод за изчисляване, които са както пропорционални, така и достатъчно възпиращи, поясняват от Еврокомисията.

Комисията ще прилага адаптирания метод за изчисляване от датата на публикуване на днешното съобщение в Официалния вестник на ЕС. След като оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС породи правно действие и независимо дали споразумението за оттеглянето е влязло в сила, Комисията ще преизчисли съответните средни стойности и ще коригира спрямо тях стойностите, определени в съобщението.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments