ЕК одобрява увеличение на капитала на Фонда на фондовете в размер на 11,2 млн. евро

0
11
Европейска комисия
Европейска комисия. Снимка: Pixabay

Европейската комисия одобри увеличение на капитала на Фонд мениджър на финансовите инструменти на България. Така той става 11,2 милиона евро, което се равнява на 21,9 милиона лева. Увеличението е било поискано от българската държава, съобщиха от Брюксел. 

ФМФИБ ще инвестира помощта, получена чрез увеличаване на капитала, на свой риск, за да издава гаранции по заеми, отпуснати от финансови посредници на малки и средни предприятия (МСП). Въз основа на информацията, предоставена от България, гаранциите ще попаднат в рамките на праговете за помощ de minimis, поради което не е необходимо Комисията да бъде уведомявана или те да бъдат одобрявани от нея.

ЕК оцени увеличението на капитала в съответствие с член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, който дава възможност на Комисията да одобрява мерки за държавна помощ, предоставени от държавите членки за улесняване на развитието на някои икономически дейности.

От Брюксел са установили, че помощта ще допринесе за развитието на някои икономически дейности, тъй като ФМФИБ ще използва увеличението на капитала в подкрепа на МСП, които изпитват затруднения при получаването на финансиране на пазара, по-специално поради пандемията от коронавирус. Същевременно Комисията установи, че мярката няма да доведе до неоправдано нарушаване на конкуренцията на единния пазар.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments