ЕК одобрява държавна помощ от 120 млн. евро за „Булгаргаз“

0
28
Булгаргаз
"Булгаргаз". Снимка: wikimedia commons

От Европейската комисия /ЕК/ са одобрили българска мярка в размер на 120 милиона евро в подкрепа на обществения доставчик на природен газ у нас „Булгаргаз“ ЕАД, в контекста на руското нашествие в Украйна. Средствата са били одобрени съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март и променена на 20 ноември.

Помощта ще бъде под формата на гаранции по нови заеми в размер до 120 милиона евро, отпуснати на „Булгаргаз“. Целта е да се преодолее недостигът на ликвидност, пред който е изправен общественият доставчик, причинен от войната на Русия срещу Украйна.

Комисията установи, че българската мярка съответства с условията, определени във Временната рамка при кризи и преход, и че са спазени приложимите правила за натрупване. По-специално:

  1. Гаранциите се предоставят по нови заеми;
  2. Натрупаният размер на заема, покрит от гаранциите по мярката, не надвишава нуждите от ликвидност на дружеството за следващите шест месеца;
  3. Държавата може да гарантира до 90 % от главницата на заема с максимален матуритет до шест години;
  4. Гаранциите ще бъдат предоставени не по-късно от 31 декември 2023 г.

ЕК стигна до заключението, че мярката е нужна, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка при кризи и преход. Въз основа на това Комисията одобри индивидуалната помощ съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Неповерителната версия на решението ще бъде достъпна под номер SA.109910 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на ЕК, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments