Драстичен спад на забавените заплати отчитат от Инспекцията по труда

0
8
Работник
Работник. Снимка: Pixabay

Драстичен спад на забавените заплати отчитат от Инспекцията по труда. За първите девет месец на годината са били извършени 30 761 проверки в 25 920 предприятия.  Обхванати от контрола са работните места на 1 088 147 наети в тях. Установени са 144 633 нарушения на трудовото законодателство.

Нарушенията, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения – по възникването, прекратяването, заплащането на труда, работното време, почивките, отпуските и други, са 68 527 броя. Нарушенията по отношение на безопасността и здравето при работа са 75 583 броя. За всяко установено нарушение се предприемат мерки за отстраняването му, което води до подобряване условията на труд за работещите в проверените предприятия.

Запазва се тенденцията броят на нарушенията, свързани със заплащането на труда, които са 16 105 броя, да бъде най-висок от всички нарушения по изпълнението на трудовите правоотношения. Една от причините за това е, че работещите най-често подават сигнали именно когато има проблем със заплащането на труда им, основно за неизплатен с увеличение положен труд на официални празници, извънреден и нощен труд, както и за неизплатени обезщетения и забавени възнаграждения след прекратяване на трудовите правоотношения.

Не се забелязва задълбочаване на проблема по отношение неизплатени възнаграждения. За деветте месеца на годината са установени забавени възнаграждения в размер на 4 818 351 лв. Сумата е наполовина по-малко отколкото през същия период на 2020 г., когато е била 9 668 102 лв. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени 2 729 517 лв. от установените забавени възнаграждения.

За периода от януари до септември 2021 г. случаите на работа без трудов договор са 2223.

Инспекцията по труда напомни, че когато работещите се съгласяват да работят без договор или да получават част от възнагражденията си нерегламентирано, те от една страна губят осигурителни права. От друга – не може да се докаже безспорно, че са полагали труд за периода, в който са работили без трудов договор и не могат да претендират за изплащане на възнагражденията за него, както и за договорени устно суми, ако работодателят откаже да ги изплати.

От нарушенията, касаещи безопасността и здравето при работа, най-голям е делът на свързаните с цялостната организация на тази дейност – 49 433 броя. Нарушенията по обезопасеността на работното оборудване, които най-често са в основата на инцидентите при работа, са 16 693 броя. Отстраняването на тези нарушения, след намесата на Инспекцията по труда, намалява риска от настъпване на тежки трудови злополуки, а в някои случаи спасява и живот.

За първите девет месеца на 2021 г. са съставени 6853 актове за установяване на административно нарушение. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер на 7 709 410 млн. лв.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments