Десетки хиляди семейства се възползваха от еднократната финансова помощ за първокласници и осмокласници

0
28
Училище
Снимка: Pixabay

Близо 100 000 семейства на първокласници и осмокласници са се възползвали тази година от еднократната финансова помощ, отпускана от държавата, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. Тя е в размер на 300 лева и се изплаща на всички родители на първокласници и осмокласници от държавни и общински училища, кандидатствали за този вид подпомагане, независимо от техните доходи.

Финансовата подкрепа помага на родителите да закупят без затруднения част от основните пособия и дрехи, необходими за учениците. Тя се получава при положение, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Предоставя се и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител.

Сумата се изплаща на два пъти – първата половина след влизането в сила на заповедта за отпускането, а втората – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

Вече отпуснати средства подлежат на връщане, ако ученикът не продължи образованието си през втория учебен срок или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

Тази година еднократната помощ бе отпусната на 49879 семейства за 50 933 първокласници и на 48595 семейства за 49 464 осмокласници, съобщиха още от Агенцията за социално подпомагане. 

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments