Децентрализация и демократизация на енергийния преход: По пътя към възобновяемите източници

0
105
Соларни панели, ВЕИ
Соларни панели, ВЕИ. Снимка: „Грийнпийс“–България

В контекста на глобалните усилия за борба с климатичните промени, енергийният преход към възобновяеми източници на енергия се превръща във все по-належаща необходимост. България, подобно на другите държави членки на Европейския съюз, е ангажирана с транспонирането на Директивата за възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в националното си законодателство. Този процес обаче изисква не само промени в енергетиката, но и общи и координирани усилия на множество институции, информираха от Министерството на енергетиката.

На скорошна кръгла маса, организирана от Центъра за изследване на демокрацията, беше обсъдена необходимостта от премахване на пречките пред децентрализацията и демократизацията на енергийния преход в България. Сред основните теми бяха регламентирането на енергийните общности и тяхната роля в децентрализацията на енергийното производство. Участниците подчертаха, че колкото по-централизирана е енергийната система, толкова по-големи са загубите и рисковете за нея.

Ремина Алексиева от Центъра за изследване на демокрацията представи анализ на съществуващото законодателство, който подчертава нуждата от подобрение на регулаторната рамка за функционирането на енергийните общности. Тя акцентира на необходимостта от ясно регламентиран достъп на енергийните общности до електроенергийните пазари и изграждането на подходяща вътрешна енергийна инфраструктура.

Николай Налбантов, директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ в Министерството на енергетиката, посочи, че транспонирането на директивата за ВЕИ ще се извърши в две фази. Той призна, че първоначалните промени са направени под натиск от срокове, но подчерта ангажимента за по-задълбочена регламентация в бъдеще.

Процесът на децентрализация и демократизация на енергийния сектор в България представлява важна стъпка към постигането на устойчиво енергийно развитие. Предстоящите промени в законодателството и ангажираността на различните институции са критични за успешното транспониране на директивата за ВЕИ и стимулиране на участието на гражданите в енергийния преход. Създаването на подходяща регулаторна рамка за енергийните общности ще бъде ключово за постигането на тази цел.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments