ДБ внесе 8 законопроекта и решение за укрепване на армията с оказване на военна подкрепа на Украйна

0
27
"Демократична България"
"Демократична България". Снимка: Facebook

Броени минути след сформирането на новото Народно събрание /НС/ „Демократична България“ /ДБ/ внесе осем законопроекта и едно решение за укрепване на българските отбранителни способности и оказване на военна подкрепа на Украйна. Тези законопроекти включват част от заявените 25 мерки за стабилизиране и развитие на държавата, които обединението заяви, че ще предложи в първите дни на парламента. Също така, немалка част от измененията в законите са в синхрон с изискванията на ЕК по задействане на Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/.

Като част от серията от действия за въвеждане на върховенство на правото с изменения в Наказателно-процесуалния кодекс се предвижда да се въведе ефективен механизъм за разследване на главния прокурор и заместниците му. Ограничава се фактическата власт на главния прокурор, въвежда се съдебен контрол върху постановлението за отказ за образуване на наказателно производство и мерки за по-ефективно наказателно производство.

Няколко законопроекта засягат облекчаването на административното бреме на бизнеса и предвиждат да дадат повече свобода на икономическата инициатива като част от концепцията за развитие на икономиката. Предвиждат се промени в Закона за защита на конкуренцията за връщане на мандата на членовете на комисията от 7 на 5 години. Със законопроекта се въвеждат и допълнителни гаранции за независимост, професионализъм и интегритет по отношение на членовете на КЗК.

В Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се предвижда олекотяване на процедурата за придобиване на т.нар. „синя карта“ за висококвалифицирани кадри. Определят се условията за влизане и пребиваване за повече от три месеца на територията на България, както и правата на гражданите на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и на членовете на техните семейства.

В Търговския закон се изчиства процесът по несъстоятелността и стабилизацията на фирмите. Предвижда се предотвратяване несъстоятелността на търговец в риск от неплатежоспособност, чрез преструктуриране на неговото предприятие и продължаване на дейността по одобрен от кредиторите и съда план за стабилизация. За пръв път в обхвата на закона влизат и производството по несъстоятелност на физически лица – свободни професии, предприемачи. Също така се предвижда създаването на нов вид дружество с променлив капитал.

Третата посока отново е свързана с приоритетите на “Демократична България” за укрепване на българските въоръжени сили. Партията внесе проект за решение за предоставяне на въоръжение на Украйна, като в същото време в проекта са включени гаранции за бързото модернизиране на армията.

В решението се предвижда в срок от 30 дни правителството да внесе в Народното събрание всеобхватна програма за превъоръжаване на армията, като разходите за отбрана достигнат минимум 2% от БВП. В рамките на 10 дни трябва да се организират консултации със съюзниците от НАТО за придобиване на заместваща техника и въоръжение, а също да се оценят нуждите за превъоръжаване и възможностите за предоставяне на въоръжение на Украйна. Правителството се задължава да внесе проект за придобиване на още 8 самолета F16. Мерките за модернизация и превъоръжаване са залегнали и в проекта за промени на Закона за отбрана и въоръжените сили на “Демократична България”.

В проекта за изменение на Гражданския процесуален кодекс се въвежда електронната форма като правило при воденето на заповедното производство, централизирано разпределение на заповедните дела между районните съдилища от цялата страна и провеждане на заповедното производство в електронна форма, дистанционно. Създадена е възможност за подаване на заявления, извършване на справки, съобщения и получаване на съдебни актове изцяло по електронен път, което облекчава достъпа и улеснява гражданите и бизнеса при упражняване на правата им на страни в заповедното производство.

В Закона за здравето ще създаде законодателни мерки за осигуряване на приемственост и последователност в разработването и изпълнението на здравната политика. Ще отстрани непълнотите и противоречията в правната рамка, определяща задълженията на пациента и да създаде единна и ясна тяхна регламентация, като гаранция за защита на неговото здраве. Ще създаде правна рамка за използването на телекомуникационни технологии като среда за доставка на медицински услуги с определяне на адекватни гаранции за правата на пациента и качеството на медицинската помощ.

Внесените законопроекти:

  1. Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност;
  2. Наказателно-процесуален кодекс;
  3. Закон за защита на конкуренцията;
  4. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
  5. Закон за здравето;
  6. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  7. Търговски закон;
  8. Закон за електронното управление;

Проекти за решения:

  1. Решение за укрепване на отбранителните способности на България и оказване на военна подкрепа на Украйна
Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments