Държавен фонд земеделие публикува одобренията за биологични и агроекологични проекти за 2023 година

0
1128
Земеделие
Земеделие. Снимка: Pixabay

В системата за електрони услуги /СЕУ/ вече са налични писмата за одобрение по агроекологичните и биологичните интервенции за кампания 2023.

Кандидатите за подпомагане, могат да се запознаят с изискванията и продължителността на поетите от тях многогодишни ангажименти, след като достъпят с потребителско име и парола индивидуалните си профили в системата и изпълнят следните стъпки: Администрация-Справка-секция Кореспонденция-Уведомителни писма.

В СЕУ са налични писма за одобрение по следните интервенции:

– „Биологично растениевъдство“
–  операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“;
– операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“;
– „Биологично пчеларство“
– операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“;
– операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“;
– „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство“;
– „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“;
– „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“
– „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“
– „Насърчаване на естественото опрашване“
– операция „Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000 (стационарни пчелини)“;
– операция „За предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)“.

Опасни бури и градушки заменят горещините след сряда

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments