Бургас участва в европейски проект „РегиониЗАКлимат“. Какво ще се промени?

0
9
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси. Снимка: Искра.бг

Бургас ще участва в проект „РегиониЗАКлимат“, който ще бъде изцяло финансиран по европейската програма „Хоризонт Европа“. Докладна записка по въпроса беше входирана в Общинския съвет от ресорния зам.-кмет Весна Балтина и одобрена единодушно по време на днешното заседание на Комисията по правни въпроси.

В консорциума по проекта участват 45 партньора, които представялват: местни и регионални власти; научно-изследователски центрове; водещи университети и организации, специализирани в технологични иновации; организации, специализирани в зелени решения и изпълнение на дейности, свързани с адаптиране и смекчаване на последиците от климатичните промени от държавите Финландия, Дания, Норвегия, Португалия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Швеция, България.

Проектът вече е бил одобрен за финансиране от Европейската комисия. Сега предстои да бъде подписан договорът по въпроса. Общата му стойност е 789 875 евро, 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата „Хоризонт Европа“.

Основната цел на проекта е да подкрепи усилията на Европейските региони в процесите на адаптиране и минимизиране влиянието на климатичните промени чрез реализиране на едро мащабни демонстрационни дейности с трансгранично значение, е записано в докладната на Весна Балтина.

В рамките на проекта се предвижда да се надгради и разшири обхватът на съществуващата информационната система за управление на водите. Ще се изградят седем нови станции за измерване на нивото и валежите в критични и рискове за наводнения зони на територията на общината. Ще се разширят и възможностите на три от вече съществуващите автоматични станции.

Освен това ще се изгради зелен коридор с предвидено благоустрояване на прилежащата територия. По този начин ще се осигури зелена пешеходна свързаност между парк „Света Троица“ и парк „Езеро“ в зоната между УМБАЛ Бургас на север, бул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Струга“ на запад, бул. „Димитър Димов“ на изток и жп. линията Бургас-Поморие на юг.

Изградената зелена инфраструктура ще допринесе за намаляване на замърсяването и ограничаване на ефекта на „топлинния остров“ в предвидената за интервенция територия, като наред с това ще повиши привлекателността и използваемостта на целевата територията от различни възрастови групи. Ще бъдат извършени и други дейности, разписани в проекта. Срокът за неговото изпълнение е 5 години.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments