БНБ с прогноза за ръста на заплатите у нас

0
683
Пари, банкноти, левове
Пари. Снимка: Искра.бг, Архив

Наскоро публикуваният макроикономически анализ на Българската народна банка /БНБ/ предоставя задълбочен поглед върху предстоящите икономически тенденции и предизвикателства пред българската икономика. Анализът очертава ключовите двигатели на растежа и потенциалните рискове, които могат да засегнат икономическото благополучие на страната.

Анализът на БНБ подчертава значителното увеличение на заплатите поради затегнатия пазар на труда и недостига на работна ръка. Това увеличение в заплатите подкрепя реалния разполагаем доход на домакинствата и частното потребление, но същевременно води до по-високи разходи за труд на единица продукция за фирмите.

Повишаването на лихвените проценти, което се наблюдава по-осезаемо в сектора на нефинансовите предприятия, е още един важен аспект. Според БНБ, тази тенденция ще продължи до началото на 2025 г.

Въпреки леко увеличение през 2023 г., безработицата остава на исторически ниски нива. Се очаква постепенно намаление в следващите години поради прогнозирания икономически растеж и намаляването на населението в трудоспособна възраст.

Прогнозите за растежа на реалния БВП включват забавяне през 2023 г. в сравнение с 2022 г., последвано от ускорение през 2024 и 2025 г., като основен двигател се очаква да бъде увеличението на инвестициите, особено по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Българската икономика се сблъсква с рискове, включително глобални геополитически конфликти, затягане на монетарните условия в Европа и САЩ, и потенциални забавяния в изпълнението на инвестиционни проекти.

Макроикономическият анализ на БНБ подчертава една смесица от оптимизъм и предизвикателства за българската икономика. Въпреки че се очаква икономическият растеж да продължи, съществуват значителни рискове, които изискват внимателно наблюдение и стратегическо планиране. Справянето с тези предизвикателства ще бъде ключово за поддържането на устойчива икономическа среда в България.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments