БНБ: Парите в обращение се увеличават с над 18%

0
25
Българска народна банка
Снимка: Искра.бг

Парите в обращение в България се увеличават. Това показват данните на Българската народна банка. В края на юни те достигнаха 22 309.8 млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на юни 2020 г.) те нараснаха с 18.2%, или с 3442.1 млн. лв. През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-малко както в процентно отношение (8.7%), така и като абсолютна стойност (1506.1 млн. лв.).

През април – юни 2021 г. парите в обращение се увеличиха с 1101.1 млн. лв.,
или с 5.2% в сравнение с края на март 2021 г. Нарастването им е с 2.6 процентни пункта по-голямо от отчетеното за същия период на 2020 г. И през трите месеца на второто тримесечие на 2021 г. парите в обращение отбелязаха положителен месечен растеж, като най-висок (4.0%) в рамките на разглеждания период бе растежът, достигнат през април.

В края на юни 2021 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.77%, а на разменните монети – 2.22%. През второто тримесечие на годината делът на банкнотите нарасна с 0.08 процентни пункта за сметка на намаляването със същия размер на дела на разменните монети.

В изпълнение на приетата от Управителния съвет на БНБ „Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти за 2021 г.“ и на основание на чл. 25, ал. 1 от Закона за Българската народна банка през второто тримесечие БНБ пусна в обращение сребърна възпоменателна монета „Нестинарство“ с номинална стойност 10 лева и сребърна възпоменателна монета „100 години Национална музикална академия“ с номинална стойност 10 лева.

Към 30 юни 2021 г. делът на възпоменателните монети в общата стойност
на парите в обращение е 0.01% и се запазва без промяна спрямо края на март
2021 г., показват още данните на БНБ. 

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments