Близо 200 НПО-та не приеха закона за чуждестранните агенти

0
58
Закон за чуждестранни агенти. Снимка: NGOBG
Закон за чуждестранни агенти. Снимка: NGOBG

На 27.10. 2022 г. група народни представители от ПП „Възраждане“ внесе в Народното събрание законопроекта за регистрация на чуждестранните агенти. Законопроект, който de facto, създава черен списък на организации, които получават парични средства или други материални помощи от чуждестранни източници, обявявайки ги за „чуждестранни агенти“.

Ако законопроектът бъде приет:

– Ще бъде нарушена българската Конституция и конституционно гарантираните граждански и политически права на българските граждани, и по-конкретно свободата на изразяване и правото на сдружаване. Проектът също така противоречи на Европейската конвенция за правата на човека и по-конкретно на чл. 10, 11 и 14, както и на Общите насоки за свободата на сдружаване на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Венецианската комисия, и на други международни актове за защита правата на човека, по които България е страна. Същевременно с проекта се предлагат и мерки в нарушение на правото на ЕС и по-конкретно свободата на движение на капитали и гарантираните с Хартата на основните права на ЕС права на защита на личните данни, на сдружаване и на личен и семеен живот;
– Стигматизиране и очерняне на гражданските организации и хора като „чуждестранни агенти“;
– Въвеждане на ново дискриминационно основание за всеки български гражданин само на база, че е получил финансиране от чужбина;
– Ще даде възможност на властта да контролира хората без ясно основание, свързано с извършване на престъпление или нарушение, а само защото са получили финансиране от чужбина.

Затова сме притеснени, че в България се увеличава политическо-партийната агитация, основана на искания за ограничаване на правата на гражданите и даване изключителна власт на държавата да наблюдава, да ограничава права и санкционира всеки – независимо дали физическо или юридическо лице, който иска да бъде граждански активен, да има мнение, да желае да организира мирни събрания или протести и пр.

Основна роля на гражданските организации е да бъдем и конструктивен коректив в процеса на вземане на решения. Затова участваме в обществения дебат, изразявайки гласа на различните членове на обществото, често на най-уязвимите, в името на това държавата да чува различните мнения и да взема информирани решения, които ще направят България едно по-добро място за всички.

180 граждански организации /една от тях е и ОЗБГ/ вярват, че трябва да противодействаме на всяка заплаха към свободата на сдружаване и ограничаване възможностите на гражданските организации да бъдат активни, затова застанаха зад Становището на граждански организации относно Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти.

Източник: NGOBG

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments