БАН: Нова апаратура ще изследва състава на лечебни и ароматични растения

0
47
БАН
БАН. Снимка: Искра.бг

Нова лаборатория по спектроскопия на ядрен магнитен резонанс (ЯМР спектроскопия) ще бъде открита на 13 октомври в Института по органична химия с Център по фитохимия на Българската академия на науките /БАН/, съобщиха от организацията. Новото оборудване ще допринесе за разширяване на възможностите за научни изследвания и иновации в областите химия, фитохимия, материалознание и науките за живота.

Лабораторията е оборудвана с два нови съвременни ЯМР спектрометъра на фирма Bruker BioSpin. ЯМР спектроскопията е един от най-мощните аналитични методи за качествен, количествен и структурен анализ, който се използва в редица научни области за постигане на високо ниво във фундаменталната и приложна наука.

Апаратурата ще бъде основно използвана за качествен и количествен анализ на състава на лечебни и ароматични растения, на агробио-отпадъци, както и за структурно охарактеризиране на съдържащите се в тях биологично активни вещества, с цел включването им в иновативни продукти с висока добавена стойност като козметични, фармацевтични, нутрацевтични и други продукти за повишаване качеството на живота.

Допълнително ще бъдат разширени предлаганите услуги на заинтересовани научни организации и научно-изследователските отдели на фирми, включително малки и средни предприятия, за създаване, трансфер, обмен и запазване на ново познание получено чрез научни изследвания и технологични разработки.

Новата лаборатория в Центъра по ЯМР спектроскопия към ИОХЦФ-БАН е изградена в рамките на проект Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, и разполага с уникална за страната и региона научна апаратура и експертиза.

Откриването на най-новата лаборатория към Центъра е на 13 октомври от 10:00 часа в сградата на Института по органична химия в БАН. 

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments