България към ЕК: Рекултивирани са над 30 общински депа за отпадъци в страната

0
31
Регулация на депа
Регулация на депа. Снимка: МОСВ

Публично бяха представени дейностите по изпълнението на проект „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. По проекта са рекултивирани над 30 общински депа за неопасни отпадъци в страната, съобщиха от МОСВ. Общата рекултивирана площ е 102,56 ха и е на територията на 31 общини. Инвестицията е в размер на 43,7 млн. лева, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с бенефициент Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Регулация на депа
Регулация на депа. Снимка: МОСВ

„Реализацията на такъв тип проекти показва, че заобикалящият ни свят и ландшафтът следва да отговарят на конкретни изисквания“, каза по време на събитието заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева и добави, че благодарение на усилените ни разговори с Европейската комисия не се стигна до сезиране на Съда и налагане на санкции срещу страната.

Галина Симеонова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, благодари на екипа на ПУДООС за свършената работа и пожела и занапред да се работи така, че страната повече да не попада в наказателна процедура.

Проектът е финалната част от целенасочената политика на Министерството на околна среда и водите за изпълнение на задълженията на страната ни за закриване на съществуващите общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на изискванията на европейското законодателство. Към момента на постановяване на съдебното решение от Съда на Европейския съюз общинските депа, които следваше да бъдат закрити, бяха 113.

В резултат на целенасочени усилия на 17 ноември 2023 г. приключи рекултивацията и на последното общинско депо, неотговарящо на изискванията. България уведоми Европейската комисия, че всички депа, предмет на решението на Съда от 2015 г., са закрити и рекултивирани и че страната ни е изпълнила задълженията, произтичащи от правото на ЕС.

Резултатите от закриването и рекултивацията на депата са ограничаване до минимум на замърсяването на околната среда – прекратяване на разпрашаването на леки фракции отпадъци от депата, предотвратяване на потенциалното замърсяване на водоизточници, улавяне и извеждане на сметищния газ безопасно и контролируемо от тялото на депото, подобряване на условията за живот на населението.

Целта на закриването и рекултивацията на депата е да ги капсулова, като ги изолира от заобикалящите терени чрез горен водоплътен екран и с предпазни отводнителни канавки за отвеждане на валежните води от телата на депата и околните терени. По този начин се предотвратява и постъпването на повърхностни води в тях, посочиха експерти от ПУДООС.

Към настоящия момент Европейската комисия извършва проверка на докладваното изпълнение на приключените дейности по рекултивация на всичките 113 общински депа, като в началото на 2024 г. се очаква положителна оценка от страна на комисията.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments