България и Румъния заедно ще борят маловодието в река Дунав

0
59
Комисия
Комисия. Снимка: Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав"

Заседание на Българо-румънска комисия за поддържане и подобряване на фарватера в българо-румънския участък на река Дунав се проведе в румънския град Гюргево в края на миналата седмица.

Комисията е създадена през 1955 г. по силата на споразумение между двете страни и заседава два пъти годишно. Участие в нея вземат ръководители и експерти на структурите, ангажирани с изучаването на режима на реката и поддържането на корабоплавателния път – Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“–Русе и Речна администрация на Долен Дунав–Галац.

На срещата бяха обсъдени и анализирани хидроложките и навигационните условия през изминалата година, която беше изключително маловодна и това създаде редица затруднения за корабоплаването в общия участък от реката.

Представителите на двете администрации съвместно планираха действия за подобрение в тази насока, отчитайки необходимостта от гарантиране на минимални параметри на корабоплавателния път.

Двете страни подготвиха общ план за действие през 2023 г., включващ редица мероприятия – хидрографски измервания, обозначаване на пътя с плаваща и брегова сигнализация, извършване на драгажни работи в критичните участъци.

Бе постигнато съгласие за ежедневен обмен на информация между двете администрации и оперативно планиране на работите, в случаите на ниски водни стоежи или тенденция за такива. Необходимите средства за екипажи, плавателни съдове, специализирани технически средства и оборудване са налични в двете администрации. 

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments