БАБХ провери животновъдни обекта в Благоевградска и Кюстендилска област, откри нарушения

0
39
Фермер
Фермер. Снимка: Pixabay

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са извършили проверки в 50 животновъдни обекта в областите Благоевград и Кюстендил, съобщиха от ведомството Инспекторите от Областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/ са направили физически и документални проверки, в следствие на които са открили редица нарушения и несъответствия.

В някои животновъдни обекти, регистрирани в информационната система ВетИС, физически не са били констатирани налични животни. Установени са били неактуални регистри на обектите или липса на такива изобщо. В голяма част от случаите броят на констатираните животни в даден обект не е съвпадал с този във ВетИС. Открили са животни, регистрирани в един животновъден обект, но физически отглеждани в няколко други обекта с различни координати.

Инспекторите са установили по няколко регистрирани обекта на едно лице, а животните на всички собственици се отглеждат на едно място. Това документално спомагало за очертаване на пасища в няколко общини и водило до ощетяване на други фермери.

Липсвали са писмени уведомления в някои обекти за настъпилите промени в числеността на стадото. Множество са изтеклите удостоверения за регистрация на животновъдни обекти по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), регистрирани като „ферма за целогодишно пасищно отглеждане“ на различни видове и категории животни.

Част от животните, констатирани в даден животновъден обект, не фигурирали на името на собственика на обекта, съгласно извършената справка във ВетИС. Също така са били констатирани налични животни в даден обект, без обаче те да фигурират в информационната система. Същевременно липсвали писмено уведомление за датата и начина на придобиване и наличието им в обекта.

Инспекторите установили и редица нарушения от страна на РВЛ часове преди проверките на БАБХ, целящи опити за прикриване на липсващи животни. Констатирано е било движение на цели стада във ВетИС в рамките на минути. В тази връзка ще бъдат предприети мерки по прекратяване на договори с РВЛ.

Проверяващите открили още, че в някои обекти мероприятията по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България не са били отразени в паспортите на част от животните.

Нарушения са били открити в сградния фонд на животновъдните обекти – такива с частично или в цялост нарушена ограда на определени места. Липсват контейнери за странични животински продукти /СЖП/ и специфично рискови материали /СРМ/. Липсвали дезинфекционни съоръжения на входа на някои животновъдни обекти за дезинфекция на хора и транспортни средства, обслужващи обекта.

В някои от издадените удостоверения за регистрация на животновъдните обекти не са били идентични с информацията, отразена във ВетИС. Част от обектите не отговаряли на зоохигиенните, ветеринарномедицинските и изискванията за хуманно отношение към животните.

При проверките инспекторите на Агенцията по храните установили и животновъдни обекти с напълно изрядна документация и наличности, без никакви нарушения. На всички останали с несъответствия ще бъдат съставени актове за административно нарушение.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments