АКФ се обърна към кмета на Созопол с искане за премахването на незаконния строеж на плаж „Смокиня“

0
229
Плаж
Снимка: Борислав Борисов, Facebook

Антикорупционният фонд (АКФ) сезира кмета на Созопол за това, че „преместваемият обект“, който заема площ от близо декар на морски плаж „Смокините-север“, е незаконен строеж, разрешенията за поставянето му нямат правно основание и трябва да бъде издадена заповед за премахването му.

Освен това АКФ поиска от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас копие от становището, с което РИОСВ преценява, че не е необходимо да се извърши Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното намерение за „преместваемия обект“, въпреки че морският плаж „Смокиня – Север“ попада в границите на защитена територия.

За строежа на плаж „Смокините-север“, изпълняван от концесионера на плажа “Черноморска брегова група“ ООД, стана ясно от медийни публикации още през май 2021. Тогава представителят на концесионера Иван Алексиев защитаваше твърдението, че не става дума за строеж, а за „монтаж на преместваем обект“, за който са издадени всички необходими документи и разрешения.

В края на юни след проверка на място Дирекцията за национален строителен надзор (ДНСК) се произнесе, че „монтираните монолитни конструктивни елементи – бетонни пети, съответстват на дефиницията на преместваеми обекти… и не представляват строеж и част от строеж“.

В началото на юли същата теза защити и кметът на Созопол Тихомир Янакиев. В отговор на сигнал на Антикорупционния фонд кметът заяви, че съгласно предоставената проектна документация от концесионера обектът отговаря на определението за преместваем обект, а „издадените от главния архитект на Община Созопол разрешения за поставяне са законосъобразни.“

Анализът на експертите на АКФ обаче показва, че обектът на плаж „Смокините-север“ не отговаря на законовата дефиниция за преместваем обект, а разрешенията за поставянето му нямат правно основание.

„Става въпрос за незаконен строеж, изграден на територията на морски плаж“, категорични са експертите на АКФ.

„При използването на стоманобетонни единични фундаменти за закрепяне на обекта към земята се губи възможността той да се премести в пространството, да бъде поставен и да се ползва на друго място, без да се изготвят други фундаменти или друг начин за закрепването му на друго място. Освен това законодателят изрично е предвидил такава възможност само по изключение, а в случая дори се касае за закрепване върху терен с особен статут, върху който действат редица ограничения относно дейностите, който могат да бъдат извършвани, с цел запазване на естествения ландшафт и природата“, заявява Даниела Пенева от правния екип на АКФ.

Затова на 30.06.2021 АКФ сезира министъра на регионалното развитие с искане да упражни правомощията си по методическо ръководство и контрол върху цялостната дейност по устройство на територията и координация на дейността на компетентните органи.

Междувременно, по възлагане на прокуратурата, ДНСК извърши нова проверка и внезапно установи, че незаконен строеж все пак има. На 01.07. началникът на ДНСК подаде сигнал до Върховна административна прокуратура заради издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти на плажа. Според сигнала на ДНСК на плажа се извършват недопустими строително-монтажни работи, а разрешенията за поставяне на обекти „легитимират извършването на строителството, като създават правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти, а не строителни дейности.“

В отговор на изпратения сигнал от АКФ до Министерството на регионалното развитие (МРРБ) главният директор на главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК също заяви, че „монтираните върху бетонните пети метална скара и метална и дървена конструкция имат характеристиките на сглобяеми строежи от четвърта и пета категория“.

„Въпреки рязката промяна в становището на ДНСК, последвала след сигнала на АКФ до МРРБ, и към момента обектът продължава да функционира. Затова с настоящия сигнал искаме от кмета да упражни компетенциите си по Закона за устройство на територията (ЗУТ) спрямо строежите от четвърта и пета категория като настоящия. Той трябва да забрани ползването и достъпа до обекта, както и да издаде заповед за премахването му“, обяснява Лора Георгиева от правния екип на АКФ.

АКФ поиска от РИОСВ – Бургас и копие от становището, с което Регионалната инспекция преценява, че не е необходимо да се извърши ОВОС за инвестиционното намерение за „преместваемия обект“, въпреки че морският плаж „Смокиня – Север“ попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – природна забележителност „пясъчни дюни“ в местност „Каваците“, обявена със заповед на председателя на Комитета за опазване на природата през 1974 г. Становището не е публикувано на страницата на РИОСВ – Бургас.

Експертите на АКФ обръщат внимание и на липсата на наредба, която да определя условията и реда за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти на морските плажове на територията на общината.

В Закона за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) липсва обща уредба на условията и реда за поставяне на обекти на плажната ивица. Вместо това ЗУЧК изрично препраща към ЗУТ, съгласно който условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на преместваемите обекти, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.

„Такава нарочна наредба на Община Созопол обаче не е налице, а действащата наредба за преместваемите обекти не се прилага за поставянето на преместваеми обекти върху имоти със статут на морски плажове. Поради това, към момента главният архитект на Созопол няма правно основание да издава законно разрешение за поставяне на преместваеми обекти на плажовете“, категорична е Даниела Пенева.

Сезираме кмета на Община Созопол, който по закон има отговорността да следи за премахването на незаконните строежи от тази категория на територията на общината. Настояваме г-н Янакиев да възложи проверка и издаде заповед за премахването на незаконния строеж, обявиха още от АКФ. 

„Ще продължим да следим действията на Община Созопол и ще информираме обществеността за развитието на случая“, заявява Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments