АДФИ: Откриха нарушения при обществени поръчки за ремонт на пътища за над 710 млн. лева

0
149
Ремонт на път
Ремонт на път. Снимка: Pixabay

Сериозни нарушения на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ при възлагането на дейности по текущ ремонт и поддръжка на пътища от Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ са констатирани при проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, съобщиха от Министерството на финансите.

Инспекцията е възложена от заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев на 28.06.2022 г. като докладът е представен на Министерството на финансите на 29.08.2023 г., респ. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 25.08.2023 г.

Задачата на финансовата инспекция е била „Проверка за спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на дейности, чрез допълнителни и извънредни задания при изпълнението на сключени договори, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2021 г. с предмет поддържане/превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища“.

В обхвата на финансовата инспекция са проверени 95 броя допълнителни и извънредни задания на обща стойност 718 833 709 лева без ДДС, квалифицирани от органите на ДНСК като „основен ремонт“ по договорите за превантивно поддържане на републиканските пътища от АПИ.

При проверката е установено, че по 90 допълнителни задания на стойност 710 331 833 лева без ДДС, без да са налице основанията по чл. 116, ал.1 от ЗОП, са изменени договорите за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища и с тях са възложени дейности с обхват и естество на „основен ремонт“, които са извън предмета им. С това са нарушени съществени изисквания на ЗОП.

За установените нарушения при възлагане на поръчките са съставени 69 броя актове за установяване на административно нарушение /АУАН/ срещу 4 длъжностни лица, подписали допълнителните задания. По останалите 21 бр. задания не е ангажирана административно-наказателна отговорност срещу отговорните длъжностни лица, подписали допълнителните задания, поради изтекли 3 годишни срокове по чл. 261, ал. 1 от ЗОП.

Повече информация по приключилата инспекция можете да намерите ТУК.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments