50% от печалбата на държавни предприятия и търговските дружества ще е в полза на държавата

0
54
Министерски съвет
Министерски съвет. Снима: Искра.бг

Министерският съвет /МС/ прие разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2022 г. от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Отчисленията са в размер на 50%, в съответствие с дивидентната политика на държавата. Очаква се да постъпят 871,1 млн. лева, като срокът за внасяне е 15 май т.г.

Лечебните заведения са изключени от обхвата на разпореждането, тъй като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране. Това важи и за центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и държавните предприятия, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.

Запазва се възможността за публичните дружества да разпределят и междинен шестмесечен дивидент, при спазване на изискванията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

От МС уточняват, че разпореждането е в съответствие със Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.

Министерският съвет прие разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2022 г. от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала, съобщиха от пресцентъра на правителството.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments