495 кандидати се борят за място на младши прокурори в България

0
89
Изпит
Изпит. Снимка: МОН

Вчера в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе писмен изпит за заемане на длъжности „младши прокурор“ в рамките на българската съдебна система. Изпитът привлече вниманието на 495 кандидати от общо 689 допуснати, които се изправиха пред предизвикателства, свързани с наказателноправни науки и правото на Европейския съюз в контекста на правата на човека.

Конкурсът, организиран от Прокурорската колегия съгласно решение по Протокол №3 от 31 януари 2024 г., предложи 21 свободни позиции в 17 различни районни прокуратури на територията на България. Най-голям брой позиции бяха обявени в Софийска районна прокуратура, а по две места в Районните прокуратури в Бургас и Варна.

Изпитът започна в зала №272, където един от кандидатите тегли случайния казус и тест. Състезателите имаха на разположение 5 астрономически часа за решаване на поставените задачи, време което не включва процедурите по раздаване и прочитане на материалите.

За да бъдат допуснати до устния изпит, кандидатите трябва да получат оценка не по-ниска от много добър /4,50/. Резултатите от писмения изпит ще бъдат обявени в рамките на три дни от подписването на протокола от конкурсната комисия. Очаква се те да бъдат публикувани както на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, така и на общодостъпно място в сградата на ВСС.

Този изпит представлява важна стъпка в кариерното развитие на младите юристи в България, подчертавайки непрекъснатите усилия на съдебната система за привличане и развитие на квалифицирани кадри в страната.

„Правосъдие за всеки“ на протест: Кой спря съдебната реформа?

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments