2173 лева е средната брутна месечна заплата у нас през декември 2023 година

0
73
Пари, евро, лев
Пари, евро, лев. Снимка: Pixabay

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2023 г. намаляват с 10.5 хил., или с 0.5%, спрямо края на септември 2023 г., като достигат 2.29 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт /НСИ/.

Спрямо третото тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.6%, в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 5.9%, и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 1.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения“ – с 1.6%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1.5%.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 19.8 и 16.8%.

В края на декември 2023 г. в сравнение с края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 28.1 хил. или с 1.2%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 19.8 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.6 хил., и „Строителство“ – с 4.3 хил., а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – с 10.3 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ – с 1.5 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 11.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.3%, и в „Операции с недвижими имоти“ – с 4.2%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Преработваща промишленост“ – с 2.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 1.8%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2023 г. е 2 098 лв., за ноември -2 099 лв., и за декември – 2 173 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 123 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 6.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 16.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 8.3%, и „Операции с недвижими имоти“ – със 7.4%.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Строителство“ – с 21.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 19.9%, и „Транспорт, складиране и пощи“ – със 17.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 4 852 лева;
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3 278 лева;
• „Финансови и застрахователни дейности“ – 3 086 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 304 лева;
• „Други дейности“ – 1 307 лева;
• „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 460 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 14.0%, а в частния – с 12.7%.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments