2,14 милиарда лева ще бъдат дадени за наука и иновации в бизнеса

0
22
Министерство на иновациите и растежа
Министерство на иновациите и растежа. Снимка: МИР

От началото на януари 2023 г. започват първите процедури по Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ /ПНИИДИТ/ 2021-2027 г. с бюджет от 2,14 милиарда лева. За първи път в историята на управление на европейски средства у нас има специална програма за подкрепа на връзката бизнес-наука. Тя беше изпратена от Министерството на иновациите и растежа /МИР/ в Брюксел на 26 октомври и получи одобрение за рекордно кратък срок – на 5 декември.

По Програмата ще могат да кандидатстват висши училища, научноизследователски организации, микро-, малки и средни предприятия, както и големи фирми в сътрудничество с малки и средни предприятия. По някои от мерките ще бъде допустимо съвместно участие и на гореизброените субекти заедно с НПО, големи предприятия и общини. ПНИИДИТ има 2 приоритета:

  • „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“;
  • „Цифрова трансформация на публичния сектор“.

По първия приоритет ще бъдат развивани вече изградените Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, ще се подкрепят внедряването на технологии, трансферът на знание и скъсяването на пътя от проучванията до иновациите. Ще бъдат финансирани и проекти, получили знака за качество „Печат за високи постижения“ по програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“ на ЕК. Ще се инвестира в индустриални иновационни програми за развитие на технологии, чрез които регионите да станат по-конкурентоспособни и климатично неутрални.

По втория приоритет ще се финансира дигитализацията на публичния сектор, повишаването на киберсигурността в администрацията, създаването на пространства от данни, отворен достъп до наука и др.

Програмата съдържа три стратегически интервенции. Първата е за 140 млн. лева за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове – обединения между бизнес, научни организации и университети, неправителствен сектор и технологични и бизнес-медиатори. Втората е за над 280 млн. лв. за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.). Третата стратегическа интервенция е за 50 млн. лв. – ваучерна схема за малки и средни предприятия за насърчаване сътрудничеството и използване потенциала в Центровете за върхови постижения, Центровете за компетентност, обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура и други научноизследователски организации и висши училища.

ПНИИДИТ е основният инструмент за постигане на интелигентна трансформация на българската икономика чрез инвестиции в научните изследвания и иновациите. 550 млн. лв. национално и европейско финансиране ще подпомагат връзката индустрия-академия чрез разнообразни грантови схеми.

Освен водещата роля на МИР, в изпълнението на някои мерки от програмата са включени още 2 междинни звена – Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и Министерството на електронното управление.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments