Заустват на дълбоко Шокъровия канал във Варна, за да не замърсява морето

Днес министърът на околната среда и водите Петър Димитров участва в пробонабиране на морски води в района на Шокъровия канал, извършено от Регионалната лаборатория-Варна към ИАОС. Това се случи в рамките на двудневна проверка за качеството на морските води в началото на летния сезон. Министърът беше придружен от Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски … Продължете с четенето на Заустват на дълбоко Шокъровия канал във Варна, за да не замърсява морето