Важно: Министерство на земеделието отваря прием по две мерки от ПРСР на стойност 160 милиона лева

„През месец юни ще отворим прием по две мерки от ПРСР на стойност 160 милиона лева. Приемите ще са по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.“ Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на … Продължете с четенето на Важно: Министерство на земеделието отваря прием по две мерки от ПРСР на стойност 160 милиона лева